pondělí 10. října 2011

Konference o financování politických stran

Think-tank CESTA – Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii pořádal ve spolupráci se zastoupením Friedrich Ebert Stiftung v České republice a pod záštitou Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR 6. října celodenní veřejnou konferenci „Financování politických stran a regulace politických kampaní“.

Zúčastnil jsem se a využil příležitosti k navázání kontaktu a upozornění na projekt ElectionsMeter těmto přednášejícím:
- Jiří Pehe, předseda sdružení CESTA
- Mirko Hempel, ředitel Friedrich-Ebert-Stiftung e.V
- Magnus Ohman, politolog, International Foundation for Electoral Systems
- Michal Klíma, politolog, Metropolitní univerzita Praha
- Pavel Šaradín, politolog, Katedra politologie a evropských studií Filosofické fakulty Univerzity Palackého
- Christian Fleck, sociolog, Institut für Soziologie, Sozial und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Karl-Franzens-Universität, Graz
- Grigorij Mesežnikov, politolog, Institút pre verejné otázky, Bratislava
- Karel Müller, politolog a ekonom, Katedra politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické
- Radim Bureš - Transparency international
- Jakub Michálek - Česká pirátská strana

Témata a veřejná diskuze byla vedena v poměrně ostrém kritickém tónu. Padala silná slova na hlavu (ne)odpovědnosti politické reprezentace, provázání politiky s businessem, zastupování zájmu korporací nikoliv občanů, skrytém sponzoringu, tajných šedých či černých fondech, politickou stranou organizovaném obcházení daňových zákonů, a celkově až o mafiánském stylu srovnatelným s latinskoamerickým politicko-businessovým prostředím.

Pro mne osobně byla šokující otevřenost a bezradnost většiny diskutujících odborníků.

sobota 8. října 2011

Setkání z období léta

Poslední 2-3 měsíce jsem neaktualizoval informace o setkání s politikou. Shrnu zpětně pouze ve skratce některá setkání.

Tomáš Jarský - zemský sněm Moravané
Alžběta Plívová - tisková mluvčí TOP09
Věra ŽEŽULKOVÁ - tisková mluvčí KSČM
Jana Trejbalová - asistentka Leoše Hegera MZ ČR
Roman Wimmer - asistent senátora Miroslava Antla
Ivo Toman - ODS náměstek min. dopravy
Roman Línek - KDUČSL náměstek hejtmana
Jana Machová (KONEP)

korespondenční seznámení:
Stanislav Haber - ředitel verejnej mienky LS-HZDS
PhDr. Radek Buben - Ústav Politologie FF UK
prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr. - Univerzita Pardubice, děkan

osobní kontkatky akademická sféra:
prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové (Koordinátor pro vědeckou činnost, Vedoucí katedry informačních technologií)
prof. RNDr. Hana Skalská, CSc. - Univerzita Hradec Králové (Statistika, stochastické modelování, statistická podpora rozhodování, Statistický software)
PhDr. Jan Outlý, Ph.D. - katedra politologie UHK
PhDr. Lukáš Linek, Ph.D - Sociologický ústav AV ČR
doc. Ing. Josef Kotyk, CSc. - Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

středa 20. července 2011

Martin Ayrer - ČSSD

Podle vizitky: vedoucí Sekce PR a marketingu, tiskový mluvčí ČSSD

S panem Ayrerem jsme si dali polední schůzku při obědě v Hybernii. Pan Ayrer bystrý mladý muž byl rychle v obraze možností využití ElectionsMeteru. Měl několik relevantních otázek i připomínek jak k organizaci projektu tak funkčnosti portálu. Pozorně sledoval popisované cíle a záměry. Ptal se na reakce ostatních stran. Aktivně hledal potenciál pro ČSSD. Rozešli jsme se v dobré náladě a s příslibem další schůzky po interním projednání ve vedení strany.

Podpořit zájmy ČSSD prostřednictvím ElectionsMeteru bylo naznačeno.

Matyáš Vitík - ODS

Podle dostupných informací je pan Vitík zástupce tiskového mluvčí ODS a člen mediální sekce ODS.

Pan Vitík dvakrát odmítl náš návrh na schůzku. Při písemném odmítnutí potvrdil, že ví a zná vše, vše je mu taktéž jasné, nemá žádných otázek, nemá zájem o nekomerční neplacenou spolupráci, nemá zájem o občanskou aktivitu typu ElectionsMeter.

Pan Vitík jednoznačně sdělil, že nemá zájem a nepodpoří zájmy ODS prostřednictvím ElectionsMeteru. (Pro nás tak trochu "jiná" reakce, s kterou jsme se zatím ani náznakem nesetkali a to ani u poslanců ODS či krajských manažerů ODS.)

Jana Kašparová - ČMKOS

Podle vizitky: tisková mluvčí ČMKOS (Českomoravské konfederace odborových svazů) a šéfredaktorka časopisu Esondy.

Odbory jsou samozřejmě nepolitická organizace, ale vzhledem k velikosti, počtu členů, sympatizantů a zájmům řešit politická témata jsem je oslovil zcela adekvátně jako alternativní politickou stranu.

Paní Kašparová mne přijala v sídle ČMKOS. Náš rozhovor byl delší a dotkli jsme se společně několika aktuálních politických i společenských témat. Probrali jsme naše cíle a hledali společná dlouhodobě nosná/příbuzná témata, a nacházeli jsme je.

Podporovat nestranný pohled na politiku a její hodnocení považovala paní Kašparová za zajímavé a užitečné i z pohledu zájmů odborů. Domluvili jsme si vzájemnou technickou podporu (výměnu linků), čas probrat možnosti s vedením ČMKOS, další schůzku a zavést sledování veřejné podpory pro Obory a případnou Generální stávku.

Jaroslav Poláček - TOP09

Podle vizitky: volební manažer, zástupce generálního sekretáře

S panem Poláčkem jsme se sešli krátce v hlavním sídle TOP09. Pan Poláček přišel na časově improvizovanou schůzku dobře připraven a již uživatelsky seznámen se základními možnostmi a problematikou ElectionsMeteru. Měl spoustu podnětných a odborných otázek jak vůči zázemí projektu tak i k technickému řešení. Domluvili jsme se na času k vyzkoušení a internímu projednání v rámci vedení TOP09 a na vhodnosti další schůzky.

Podpořit zájmy TOP09 prostřednictvím ElectionsMeteru shledal za velmi pravděpodobné.

Miloslav Ransdorf - KSČM

Dostali jsme vizitku na vedoucí kanceláře pí. Helenu Suchou. Pokud jsme zaznamenali správně je pan Ransdorf PhDr., poslanec Evropského parlamentu, člen KSČM a Evropské sjednocené levice.

Pan Ransdorf nás přijal ve své Pražské kanceláři. Schůzka byla delší než obvykle. Hovořil s námi nečekaně otevřeně o společnosti, problémech, politické korupci, provázanosti lobistů (a byznysu obecně) s politikou, nejisté budoucnosti, možných demonstracích, nutnosti probuzení a aktivace společnosti, českém i evropském kontextu a těžkostech hledání a aplikace nějakých řešení. Projekt ElectionsMeter si nechal ukázat online, prohlédli jsme společně existující profil pana Ransdorfa a krátce se pozastavil nad relativní aktivitou některých pro-komunistických hlasujících.

Podpořit zájmy KSČM nebo své vlastní (k profilu Miloslava Ransdorfa) s využitím projektu ElectionsMeter bylo přislíbeno.