pondělí 10. října 2011

Konference o financování politických stran

Think-tank CESTA – Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii pořádal ve spolupráci se zastoupením Friedrich Ebert Stiftung v České republice a pod záštitou Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR 6. října celodenní veřejnou konferenci „Financování politických stran a regulace politických kampaní“.

Zúčastnil jsem se a využil příležitosti k navázání kontaktu a upozornění na projekt ElectionsMeter těmto přednášejícím:
- Jiří Pehe, předseda sdružení CESTA
- Mirko Hempel, ředitel Friedrich-Ebert-Stiftung e.V
- Magnus Ohman, politolog, International Foundation for Electoral Systems
- Michal Klíma, politolog, Metropolitní univerzita Praha
- Pavel Šaradín, politolog, Katedra politologie a evropských studií Filosofické fakulty Univerzity Palackého
- Christian Fleck, sociolog, Institut für Soziologie, Sozial und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Karl-Franzens-Universität, Graz
- Grigorij Mesežnikov, politolog, Institút pre verejné otázky, Bratislava
- Karel Müller, politolog a ekonom, Katedra politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické
- Radim Bureš - Transparency international
- Jakub Michálek - Česká pirátská strana

Témata a veřejná diskuze byla vedena v poměrně ostrém kritickém tónu. Padala silná slova na hlavu (ne)odpovědnosti politické reprezentace, provázání politiky s businessem, zastupování zájmu korporací nikoliv občanů, skrytém sponzoringu, tajných šedých či černých fondech, politickou stranou organizovaném obcházení daňových zákonů, a celkově až o mafiánském stylu srovnatelným s latinskoamerickým politicko-businessovým prostředím.

Pro mne osobně byla šokující otevřenost a bezradnost většiny diskutujících odborníků.

sobota 8. října 2011

Setkání z období léta

Poslední 2-3 měsíce jsem neaktualizoval informace o setkání s politikou. Shrnu zpětně pouze ve skratce některá setkání.

Tomáš Jarský - zemský sněm Moravané
Alžběta Plívová - tisková mluvčí TOP09
Věra ŽEŽULKOVÁ - tisková mluvčí KSČM
Jana Trejbalová - asistentka Leoše Hegera MZ ČR
Roman Wimmer - asistent senátora Miroslava Antla
Ivo Toman - ODS náměstek min. dopravy
Roman Línek - KDUČSL náměstek hejtmana
Jana Machová (KONEP)

korespondenční seznámení:
Stanislav Haber - ředitel verejnej mienky LS-HZDS
PhDr. Radek Buben - Ústav Politologie FF UK
prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr. - Univerzita Pardubice, děkan

osobní kontkatky akademická sféra:
prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové (Koordinátor pro vědeckou činnost, Vedoucí katedry informačních technologií)
prof. RNDr. Hana Skalská, CSc. - Univerzita Hradec Králové (Statistika, stochastické modelování, statistická podpora rozhodování, Statistický software)
PhDr. Jan Outlý, Ph.D. - katedra politologie UHK
PhDr. Lukáš Linek, Ph.D - Sociologický ústav AV ČR
doc. Ing. Josef Kotyk, CSc. - Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

středa 20. července 2011

Martin Ayrer - ČSSD

Podle vizitky: vedoucí Sekce PR a marketingu, tiskový mluvčí ČSSD

S panem Ayrerem jsme si dali polední schůzku při obědě v Hybernii. Pan Ayrer bystrý mladý muž byl rychle v obraze možností využití ElectionsMeteru. Měl několik relevantních otázek i připomínek jak k organizaci projektu tak funkčnosti portálu. Pozorně sledoval popisované cíle a záměry. Ptal se na reakce ostatních stran. Aktivně hledal potenciál pro ČSSD. Rozešli jsme se v dobré náladě a s příslibem další schůzky po interním projednání ve vedení strany.

Podpořit zájmy ČSSD prostřednictvím ElectionsMeteru bylo naznačeno.

Matyáš Vitík - ODS

Podle dostupných informací je pan Vitík zástupce tiskového mluvčí ODS a člen mediální sekce ODS.

Pan Vitík dvakrát odmítl náš návrh na schůzku. Při písemném odmítnutí potvrdil, že ví a zná vše, vše je mu taktéž jasné, nemá žádných otázek, nemá zájem o nekomerční neplacenou spolupráci, nemá zájem o občanskou aktivitu typu ElectionsMeter.

Pan Vitík jednoznačně sdělil, že nemá zájem a nepodpoří zájmy ODS prostřednictvím ElectionsMeteru. (Pro nás tak trochu "jiná" reakce, s kterou jsme se zatím ani náznakem nesetkali a to ani u poslanců ODS či krajských manažerů ODS.)

Jana Kašparová - ČMKOS

Podle vizitky: tisková mluvčí ČMKOS (Českomoravské konfederace odborových svazů) a šéfredaktorka časopisu Esondy.

Odbory jsou samozřejmě nepolitická organizace, ale vzhledem k velikosti, počtu členů, sympatizantů a zájmům řešit politická témata jsem je oslovil zcela adekvátně jako alternativní politickou stranu.

Paní Kašparová mne přijala v sídle ČMKOS. Náš rozhovor byl delší a dotkli jsme se společně několika aktuálních politických i společenských témat. Probrali jsme naše cíle a hledali společná dlouhodobě nosná/příbuzná témata, a nacházeli jsme je.

Podporovat nestranný pohled na politiku a její hodnocení považovala paní Kašparová za zajímavé a užitečné i z pohledu zájmů odborů. Domluvili jsme si vzájemnou technickou podporu (výměnu linků), čas probrat možnosti s vedením ČMKOS, další schůzku a zavést sledování veřejné podpory pro Obory a případnou Generální stávku.

Jaroslav Poláček - TOP09

Podle vizitky: volební manažer, zástupce generálního sekretáře

S panem Poláčkem jsme se sešli krátce v hlavním sídle TOP09. Pan Poláček přišel na časově improvizovanou schůzku dobře připraven a již uživatelsky seznámen se základními možnostmi a problematikou ElectionsMeteru. Měl spoustu podnětných a odborných otázek jak vůči zázemí projektu tak i k technickému řešení. Domluvili jsme se na času k vyzkoušení a internímu projednání v rámci vedení TOP09 a na vhodnosti další schůzky.

Podpořit zájmy TOP09 prostřednictvím ElectionsMeteru shledal za velmi pravděpodobné.

Miloslav Ransdorf - KSČM

Dostali jsme vizitku na vedoucí kanceláře pí. Helenu Suchou. Pokud jsme zaznamenali správně je pan Ransdorf PhDr., poslanec Evropského parlamentu, člen KSČM a Evropské sjednocené levice.

Pan Ransdorf nás přijal ve své Pražské kanceláři. Schůzka byla delší než obvykle. Hovořil s námi nečekaně otevřeně o společnosti, problémech, politické korupci, provázanosti lobistů (a byznysu obecně) s politikou, nejisté budoucnosti, možných demonstracích, nutnosti probuzení a aktivace společnosti, českém i evropském kontextu a těžkostech hledání a aplikace nějakých řešení. Projekt ElectionsMeter si nechal ukázat online, prohlédli jsme společně existující profil pana Ransdorfa a krátce se pozastavil nad relativní aktivitou některých pro-komunistických hlasujících.

Podpořit zájmy KSČM nebo své vlastní (k profilu Miloslava Ransdorfa) s využitím projektu ElectionsMeter bylo přislíbeno.

Petr Gazdík - Sarostové a nezávislí

Podle vizitky: předseda strany Starostové a předseda poslaneckého klubu TOP09 a Starostové

S panem Gazdíkem jsme se setkali v jeho kanceláři v poslanecké sněmovně. Zapůsobil na nás velmi svěžím a neobvykle skromným dojmem. Byli jsme limitování časem. Pan Gazdík rychle chápal možnosti projektu a potenciál pro stranu Starostové. Domluvili jsme se na možné spolupráci a vhodnosti další schůzky. Jako bonus nám pan Gazdík ukázal terasu svého poslaneckého klubu s jedinečným výhledem z poslanecké sněmovny. Děkujeme.

Podpořit zájmy strany Starostové a nezávislí s využitím projektu ElectionsMeter bylo přislíbeno.

pondělí 27. června 2011

Hana Orgoníková - ČSSD

Ing, Hana Orgoníková, poslankyně parlamentu, zastupitelka města Hradec Králové, předsedkyně KVV ČSSD

Sešli jsme se v krajské kanceláři ČSSD. Paní Orgoníková s námi jednala nejaktivněji z oslovených zástupců ČSSD. Cíle našeho projektu se jí od prvních okamžiků moc zamlouvaly a viděla v tom spoustu příležitostí pro ČSSD k reflexi potřeb a nálady voličů. Otevřeně hovořila o posledních parlamentních volbách, v kterých ČSSD ne zcela správně vyhodnotila náladu společnosti a mediální tlak odkazující na souvislosti pro-sociální politiky a ekonomického kolapsu Řecka.

Podpořit zájmy ČSSD prostřednictvím projektu ElectionsMeter považovala za samozřejmost.

Věra Šenková a Pavel Uhlíř - ODS

Podle vizitky: manažeři regionální kanceláře ODS Hradec Králové a Pardubice

Navazující samostatná jednání v obou krajských kancelářích ODS. V obou případech živý rozhovor se spoustou dotazů a poznámek. Solidní jednání se zájmem a perspektivou pochopení potenciálu projektu. Zvláštní zájem byl věnován krajským volbám. Pan Uhlíř navíc kladl důraz na kvalitu designu, trvalý styk s veřejností a nutnosti vždy včasné přípravy na volební kampaň.

Podpořit zájmy ODS s využitím projektu ElectionsMeter bylo přislíbeno.

pátek 24. června 2011

Martin Soukup - ODS

První setkání s primátorskou politikou.

Podle vizitky: Ing., náměstek primátora Hradce Králové

Měli jsme příležitost krátce se setkat v kanceláři p. náměstka. Naše prezentace byla poměrně rychlá a bez okrajových témat. Pan Soukup pozorně poslouchal, reagoval, aktivně zasahoval do prezentace, dotazoval se a zjevně rychle chápal cíle našeho úsilí a možnosti využití pro sebe a pro stranu. Přislíbil pohovořit o projektu s primátorem, svým okolím a zvážit propagovat zájmy své či ODS prostřednictvím projektu ElectionsMeter.

čtvrtek 23. června 2011

Leona Fialová - KSČM

Podle vizitky: zastupitelka a asistentka poslankyně Mgr., Soni Markové

Paní Fialová nás přijala v kanceláři KSČM. Paní Fialová se ukázala jako velmi zapálenou, energickou, zkušenou, rétoricky zdatnou ženou. Otevřeně hovořila o regionální i parlamentní politice. O problémech města s předchozími zastupitely, o nutnosti neustálého tlaku na establishment, odpovědnosti a nutnosti prostoru pro alternativy. Vystupovala racionálně a přesvědčivě.

Počáteční nedůvěru jsme během rozhovoru o demokracii a alternativách prolomili. Slíbili jsme pomoci zaregistrovat paní Markovou do ElectionsMeteru. Propagaci zájmů KSČM prostřednictvím systému považovala za samozřejmost a dokonce naznačila ochotu propagovat ElectiosnMeter jako takový.

Lukáš Janeček - KDU-ČSL

Podle vizitky: Bc., krajský tajemník KDU-ČSL

S panem Janečkem jsme se setkali v krajské kanceláři KDU, kde na schůzku přijel s 20 minutovým zpožděním (bez předchozího avíza). Pan Janeček je mladý muž avšak téměř nevýrazného projevu. Během schůzky nevznesl jedinou otázku ani námitku. Zcela bez reakce tak přijal naši prezentaci a pouze v závěru schůzky přitakal, že podpoří zájmy KDU-ČSL v rámci projektu ElectionsMeter.

Josef Táborský - ČSSD

První setkání s krajskou politikou.

Podle vizitky: ing., první náměstek hejtmana Hradce Králové

Pana náměstka jsme dostali příležitost krátce oslovit v jeho kanceláři. Pro nedostatek času jsme zkrátili naši prezentaci na nezbytné minimum a i tak bylo zřejmé, že si pan Táborský rychle uvědomil možnosti projektu k vlastní či stranické propagaci. Přislíbil propagovat zájmy ČSSD prostřednictvím projektu ElectionsMeter.

Petr Mach - SSO

Podle vizitky: předseda Strany svobodných občanů

Setkali jsme se v kanceláři strany. Kancelář na "dobré" adrese v centru, v moderně rekonstruovaném domě a moderně vybavené kanceláři. Nejdříve nás přijal mladý muž pan Radim Smetka, místopředseda strany. Později p. Petr Mach, úsměvem a jistotou nabitý muž, reagoval na naši prezentaci o poznání více. Dostali jsme určitá technická, organizační doporučení a pokusili jsme se vyvrátit některá nedorozumění a obavy. Celkový dojem ze setkání však zůstal spíše chladný.

Zdali Strana svobodných občanů podpoří své zájmy prostřednictvím projektu ElectionsMeter nebylo ze schůzky zřetelné.

Zajímavé by bylo srovnání s předchozí schůzkou v kanceláři Suverenity. Přes určitou vnější podobnost (Suverenity se Svobodnými) v oslovované populaci, tématu, velikosti strany jsme zachytili až skoro diametrálně jiné prostředí, přijetí, dojmy a předpoklad spolupráce.

Jana Volfová - Suverenita

Podle vizitky: volební manažerka strany Suverenita - blok Jany Bobošíkové

Schůzka byla v provizorní kanceláři strany. Paní Volfová byla lidsky bezprostřední, otevřená, energická, prostředím zkušená žena. Hovořila o cílech Suverenity, problematice malých stran a těžkostech, kterými musí v (ne)spravedlivé soutěži procházet.

Projektu ElectionsMeter si dle vlastních slov všimla již před 2 lety (v době veřejného testovacího provozu) a občas sledovala výsledky paní Bobošíkové. Strana Suverenita jako taková nebyla doposud v ElectionsMeteru registrována. Rozuměla cílům projektu a vítala jej jako pomoc k zájmům jejich strany.

Dohodli jsme se na okamžité registraci strany Suverenita. Podpořit zájmy strany Suverenita v projektu ElectionsMeter považovala za samozřejmost. Rozcházeli jsme se v kooperativní náladě a s optimismem.

pondělí 20. června 2011

Petr Havlíček - Sarostové a nezávislí

Dlouhá schůzka na vlně porozumění.

Podle vizitky: starosta, podnikatel, iniciátor www.pozitivnisvet.cz, člen Celostátního výboru STAN

S panem Havlíčkem jsme se sešli operativně v mléčném baru. Schůzce předcházelo neobvykle delší vyjednávání a oťukávání nežli s jinými oslovenými. Schůzka však dopadla, realizovala se a byla doposud nejdelší a zřejmě nejvíce na vlně porozumění. Pan Havlíček reagoval se zájmem, emocemi, klidem, rozvahou a nebyl profesionálně chladný. Hovořil o starostech starostů, o vlastních pohnutkách k velké politice, o znechucení, o nutnosti změny, o hledání alternativ, o nutných legislativních změnách, o financování stran, o odpovědnosti politiků, o přímé demokracii atp. Bylo možné u něj vnímat podnikatelského ducha, zkušenosti starosty, selský rozum, energii a elán.

Měl spoustu otázek, zajímalo ho vše o našem projektu, pozorně poslouchal a hledal paralely k potřebám Starostů a nezávislých. Nacházel je na mnoha místech a spoustu našich myšlenek rozvíjel k dalším novým možnostem.

Krátce jsme se pobavili o aktuálním politickém dění, o hospodaření státu, o p. Kalouskovi, o TOP09 a vazbě TOP09 na Starostové a nezávislí.

Podpořit zájmy strany Starostové a nezávislí v projektu ElectionsMeter považoval za samozřejmost. Rozcházeli jsme se v kooperativní náladě a s optimismem.

Pavel Hořava - KDU-ČSL

První Pražské jednání.

Podle vizitky: Mgr., generální sekretář

Pan Hořava nás přivítal v sídle KDU-ČSL v Paláci Charitas. Jednání bylo z počátku velmi chladné, pravděpodobně těžko uvěřitelné (uchopitelné) a museli jsme prorazit bariéru srozumitelnosti. Zaznamenali jsme nedůvěru při diskuzi o rozsahu našich cílů, ambicí překračující hranice státu a relativní malosti oslovitelné populace pro KDU-ČSL. Na druhou stranu jsme zaznamenali sympatie u otevřenosti, alternativnosti k běžným průzkumům veřejného mínění, široké dostupnosti a nulové ceně. Přes počáteční nedůvěru bylo jednání od začátku ve velmi přátelském duchu a vstřícnosti. Pan Hořava působil skromným dojmem.

Dali jsme si čas k prostudování materiálů a přislíbili jsme si další konzultačně prezentační schůzku. Podpora zájmů KDU-ČSL v projektu ElectionsMeter byla předběžně přislíbena.

Tomáš Průša - Strana zelených

Profesionální a opatrné jednání.

Podle vizitky: hlavní manažer a tiskový mluvčí

S panem Průšou jsme se sešli v Praze v hlavní kanceláři Strany zelených. Pan Průša vystupoval a jednal velmi podobně jako p. Balcar (předseda krajské organizace SZ) v předchozím týdnu. Jednání bylo profesionální; zprvu opatrné, až chladné, později pak při diskuzi o neziskovém sektoru a prostoru pro alternativní názorové proudy přešlo v otevřený zájem. Krátce jsme probrali komplikovanou finanční situaci malých stran, a nové komunitní a internetové nástroje, které Strana zelených začíná využívat k sebe-financování.

Dali jsme si čas k prostudování materiálů a přislíbili jsme si další konzultačně prezentační schůzku. Podpora zájmů Strany zelených v projektu ElectionsMeter byla předběžně přislíbena.

sobota 18. června 2011

Miloš Zeman - SPO Zemanovci

První setkání s předsedou strany.

Vizitku jsem nedostal, p. Miloš Zeman je veřejně známá osoba a předseda SPO Zemanovci

S panem Zemanem jsme se setkali (předem dohodnuto) v sobotu na oslavách 130 let hasičů v obci Lány. Dostali jsme 15 minut času k osobnímu rozhovoru. To bylo přirozeně málo a předem jsem měl obavy z toho co si během tak krátké chvilky stihneme vlastně říct a vysvětlit. Ukázalo se to být oprávněnou obavou, p. Zeman přišel k diskuzi s již hotovým vlastním názorem. Sezení přineslo taky několik překvapení a poučení. První a hlavní překvapení bylo, že p. Zeman o ElectionsMeteru věděl, a ne jen to, on ElectionsMeter sledoval už 2 roky! Bingo, to jsem nečekal. (ElectionsMeter byl doposud sice ve veřejném, ale testovacím provozu s nulovou popularizací). Pochvaloval si své vlastní postavení v ElectionsMeteru, ale tím veškerá chvála končila. Kritizoval, že je to buď projekt Komunistů, nebo pro Komunistický nebo prostě nepovedený. K názoru ho přesvědčily momentálně rostoucí preference komunistů. Mému vysvětlení, že projekt podchycuje dynamické změny, fakticky teprve teď začíná, a populace, kterou vyhodnocuje je ještě velmi malá, tj. málo reprezentativní, mnoho nerozuměl. Kontroval tím, že pokud budou Komunistům v projektu růst preference tak s tím nechce mít nic společného a dal mi dobrou radu; změnit výsledky, vynulovat výsledky, začít znova měřit, odpojit pro-komunistické hlasující, vrátit se k tradičnímu principu jeden muž/jeden hlas. Evidentně nerozuměl příliš našemu principu kontinuálního hlasování, principu opakovaného hlasování, naší nezávislosti ani našim algoritmům. Zřejmě neznal pravidla a principy fungování ElectionsMeteru. Bohužel byl pevně přesvědčen o své pravdě a v diskuzi mi nedal mnoho příležitosti k vysvětlení. Mohl jsem jen říct, že rozumím jeho přirozeným obavám, ale považuji je spíše za nedorozumění (neporozumění) ElectionsMeteru.

Překvapilo mne soustředění diskuze na Komunisty a techniku hlasování. Z mého pohledu marginálního problému, protože znám principy systému a vím, že to je pouze důkaz jeho dynamiky. Jako mořský příliv, který může krátkodobě stoupat díky měsíčnímu vlivu, ale nikdy nepřekoná fyzikální hranice zemské přitažlivost.

Zklamán jsem byl spíše však nulovou diskuzí a zájmem nad výhodami, potenciálem, cílem, zázemím ElectionsMeteru a možnostmi využití pro SPO Zemanovci.

Pro mne to bylo poučné setkání. V podobné situaci (1) být připraven spíš než na otázky na připomínky, (2) být připraven na obavy a nedorozumění, (3) obecně více dělat osvětu principům a (4) zpřísnit otevřenost ElectionsMeteru, a regulovat jej takovým způsobem, aby názorové proudy byly přirozeně vyrovnány.

čtvrtek 16. června 2011

Václav Neubauer - ČSSD

Profesionálně odvedené diplomatické jednání.

Podle vizitky: poslanec, čelen Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

S panem poslancem jsme se sešli v pátek odpoledne v krajské kanceláři ČSSD. Pan Neubauer byl na cestě z Prahy a bylo možné rozeznat jeho důslednost ve snaze být na dohodnutém jednání s námi v čas. Vzhledem k nadcházejícímu víkendu a jeho pátečně-večernímu programu bylo také nutné očekávat, že naše slyšení bude spíše krátké. A bylo. Bylo zatím nejkratší, ale nutno dodat i zcela profesionálně odvedené. Vyslechl prezentaci projektu, vznesl pár standardních otázek, vyjádřil podporu našemu snažení a byl konec schůzky. Žádné velké dotazování, zdržování, spekulování. Profesionálně, diplomaticky, čistě a hladce.

Přislíbil podpořit ČSSD v rámci projektu na svých stránkách.

Zdeněk Štengl - SPO Zemanovci

Zatím největší porozumění, téměř až nadšení.

Podle vizitky: místopředseda strany

Sešli jsme se v kavárně. Vědom si předchozí zkušenosti z jednání se Stranou zelených přizpůsobil jsem od začátku prezentaci ElectionsMeteru potřebám malé strany. Efekt byl téměř bezprostřední a porozumění bylo od začátku diskuze. Pan Štengl měl plno otázek a připomínek, ale nenarušovalo to vůbec atmosféru porozumění, naopak jakoby se s každou další připomínkou více a více porozumění prohlubovalo. Osobně pak mám dilema zdali nevytvořím příliš velké nadšení jako nebezpečí možného pozdějšího zklamání. Nejvíce přesto diskutovanou částí byla transparentnost, objektivnost, nezávislost a funkce sponzorských darů (potenciálně zneužitelná velkými stranami).

Dostali jsme přislíbeno jednání s p. Zemanem. Podpora SPO Zemanovci v rámci projektu byla samozřejmostí. Uvidíme, těšíme se.

Jan Blacar - Strana zelených

Opatrné lidské jednání s jemnými sympatiemi.

Podle vizitky: Mgr., Ph.D., předseda krajské organizace, ředitel o.p.s. Jestřebí hory - společnost pro rozvoj regionu

S panem Balcarem jsme se sešli v klidné restauraci, a navazovali jsme na jeho jiná předchozí jednání. Již od začátku bylo možné vnímat obrovskou bariéru nedůvěry, kterou budeme muset překonat. Vzbudili jsme patrně obavy z komerčnosti, neupřímnosti, nastrčenosti, zaplacenosti, podplacenosti, spekulativnosti ... Vlastní vinou. Neuvědomil jsme si ten rozdíl, v jednání s parlamentní a neparlamentní stranou. Rozdíl v organizaci, financování, voličské základny, zacílení, programu a problematiky. Velké a malé strany řeší spoustu věcí rozdílně. Až po té co jsem zdůraznil, že náš projekt je neziskový, nekomerční a občanská iniciativa. Že za námi nestojí žádná agentura, žádný fond, a chceme přijít s otevřeným a transparentním nástrojem pro lidi. Jsme teprve pak začali získávat sympatie. Že uvítám spolupráci a propagaci v rámci neziskového sektoru sympatie pana Balcara ještě prohloubilo.

Přislíbil podpořit Stranu zelených v projektu a potenciálně i samotný projekt ElectionsMeter bude-li vhodná příležitost. Uvidíme. Těšíme se.

Jan Foldyna - KSČM

Setkání plné překvapení.

Podle vizitky: předseda OV KSČM, předseda Krajské rady KSČM, místostarosta Dašic

Pan Foldyna mne uvítal v krajské kanceláři. Byl velmi milý, pozorný a vstřícný. Nečekaně k možnému očekávání od KSČM a spíš obecně vnímanému zaměření této strany na starší generaci byl zcela zorientovaný v situaci a tématu internetových projektů. Nejen, že se "vyznal", ale navíc nečekaně vítal ElectionsMeter. Zprvu jsme měl obavy z diskuze nad tím jakou sociální či věkovou vrstvu oslovuje náš projekt a možný rozpor s vrstvou, kterou tradičně oslovuje KSČM. Naopak, nepovažoval to za nedostatek, ba naopak. Sympaticky reagoval a sám hledal další možná uplatnění projektu o kterých jsme sám neuvažoval. Poukazoval také na mladou poslankyni, kterou teď lidé zvolili za KSČM.

Slíbil podporu KSČM v rámci projektu.

Jiří Štětina - VV

Sympatie po celou dobu setkání.

Podle vizitky: MUDr., poslanec, místopředseda výboru pro zdravotnictví a člen výboru pro obranu a bezpečnost

Pan poslanec nás uvítal ve své kanceláři. Rychle pochopil naši prezentaci a vyjadřoval sympatie bez zbytečným otázek. Když se dozvěděl, že ElectiosnMeter je již nyní veřejně dostupný chtěl si jej okamžitě vyzkoušet a spolu s asistentem začal dávat pozitivní i negativní hodnocení svým poslaneckým kolegům a brilantně přitom komentoval proč ten poslanec si zaslouží podpořit a tento ne.

Podpořit stranu Věcí veřejných v rámci projektu ElectionsMeter považoval za samozřejmost. Uvidíme.

Jan Čechlovský - ODS

První kritická diskuze.

Podle skromné vizitky: Poslanec

S panem poslancem jsme se setkali v krajské kanceláři ODS. Byl velmi otevřený, nečekaně přímo hovořil k jádru věci a byl vřele upřímný. První slova byla "Nemám rád Facebook a podobné internetové projekty, považuji je za neužitečné a kontraproduktivní pro mou práci." Nezpochybňoval přitom tyto moderní technologie jako takové, ale spíše skepticky a pragmaticky popisoval osobní zkušenost, zklamání a jejich nepraktičnost. Hovořil o svém webu, který spravuje a udržuje jako o jediné úlitbě těmto technologiím. Bez velkých okolků mi položil ostré otázky a připomínky "Jak mi Váš projekt pomůže?", "Nemám čas, si hrát s internetem, mám dost starostí i tak.", "Mí voliči jsou Češi a jazykové mutace Vašeho projektu mně ani jim nepomůžou", "Internet k propagaci nepotřebuji, mí voliči mne dobře znají.", "Alternativní průzkum veřejného mínění mne nezajímá, dobře vím co si o mně lidé myslí a jaké problémy je trápí.". Inu upřímně musím přiznat, že mne pan poslanec vyvedl z míry a nachytal nepřipraveného na takové otázky a připomínky.

Za zmínku stojí kvalita a úroveň vybavení krajské kanceláře ODS a stejně tak profesní kvalita pracovníků kanceláře. Celkově nesrovnatelný dojem a atmosféra profesionalizace, kterou jasem zatím u ostatních neviděl.

Pan Čechlovský je mladý energický muž, který nechodí pro upřímné jadrné slovo daleko a jedná sic tvrdě, ale otevřeně. Podařilo se mi vzbudit minimálně alespoň zájem a sympatie i k mému odhodlání a perspektivám ElectionsMeteru a slíbil podpořit ODS v rámci projektu.

středa 15. června 2011

Zuzana Badová - TOP09

Téměř dvouhodinová schůzka.

Dle vizitky: Krajská manažerka Pardubický kraj

Paní Badová nás pozvala do svého rodinného domu v blízkosti Pardubic. Energická, společenská a velmi příjemná žena. Vhledem ke své praxi novinářky nás zavalila takovým množstvím dotazů, že spíše než bychom prezentovali tak jsme poctivě odpovídali na otázky. Ukázalo se, že i ona má nebo měla nutkání zlepšit politické klima, přinést transparentnost a odpovědnost do politiky a sama zvažovala o založení vhodné neziskovky. Diskuze byla inspirativně roztažena do mnoha témat včetně akademické úrovně. Zajímavé setkání. Odnášíme si i doporučení kontaktovat pana Havlíčka ze strany Starostů a nezávislých. Paní Badová je velmi dobře rétoricky vybavena a zanechala ve mně dojem silné organizace a energie.

Podpořit stranu TOP09 v rámci projektu ElectionsMeter a navázat vhodnou formu spolupráce považovala za téměř předem schválenou. Uvidíme.

Miroslav Drobný - VV

První hodinová schůzka a navíc s aktivním a partnerem v diskuzi.

Dle vizitky: Předseda klubu Pardubice

Mladý progresivní muž. Velmi znalý situace, s přehledem komentoval prostředí v politice a muž otevřeného názoru. Atmosféra byla otevřeně kooperativní. Celkem otevřeně vyjadřoval obavy z nečistých praktiky některých stran. Poslouchal pozorně naši prezentaci a prvních několik minut byl velmi nedůvěřivý což ke konci schůzky se zcela změnilo v opak a téměř euforii. Popisoval zkušenosti z vlastní strany s podobnými systémy. Zdůrazňoval otevřenost a transparentnost. Nabízel pohovořit o projektu se stranickými kolegy při nadcházejícím víkendovém sjezdu. Velmi kvitoval naši snahu zapojit do ElectionsMeteru akademickou sféru a osobně doporučoval obrátit se na soukromou vysokou školu politologie v Kolíně. Přál nám hodně zdaru a vyjadřoval potřebnost takových projektů.

Podpořit stranu Věcí veřejných v rámci projektu ElectionsMeter a navázat vhodnou formu spolupráce považoval za nutnost. Uvidíme.

Miroslav Váňa - ČSSD

Jeden z prvních, kterého jsme oslovili s informací o projektu ElectionsMeter.

Dle vizitky: ing., poslanec, člen Rozpočtového výboru, člen Podvýboru pro bankovnictví pojišťovnictví a finanční trhy, člen Podvýboru pro daně, cla a loterie, člen Podvýboru pro dopravu.

Pan poslanec nás přivítal v kanceláři na bytovém družstvu a pozorně poslouchal a reagoval na naše témata. Předem upozornil, že Facebook nemá rád a nepoužívá jej i když na něm asi profil má. Při rozhovoru bylo obecně možné vnímat velkou míru empatie, sociálního cítění. Do akademické diskuze jsme se nedostali. Setkání bylo lidsky velmi příjemné a uvolněné. Bylo možné poznat, že moderní (či módní) technologie běžně nepoužívá, ale jak sám říkal, vyhnout se jim nelze a fandí jim.

Podpořit stranu ČSSD v rámci projektu ElectionsMeter a navázat vhodnou formu spolupráce považoval za samozřejmost. Uvidíme.

Ze zákulisí ElectionsMeteru

Organizuji projekt Alternativního průzkumu veřejného mínění, mapování oblíbenosti politiků, otevřeného hlasovacího portálu a píšu o tom blog ze zákulisí ElectionsMeteru. S tímto projektem se mi naskýtá neobvyklá příležitost osobně proniknout k politikům, poznat je, pohovořit s nimi, vytvořit si o nich přímo "tváří v tvář" názor. Sic neobjektivní vzhledem k většinou krátkosti času, ale osobní a upřímný. O těchto setkání a dojmech zde budu psát.