středa 20. července 2011

Martin Ayrer - ČSSD

Podle vizitky: vedoucí Sekce PR a marketingu, tiskový mluvčí ČSSD

S panem Ayrerem jsme si dali polední schůzku při obědě v Hybernii. Pan Ayrer bystrý mladý muž byl rychle v obraze možností využití ElectionsMeteru. Měl několik relevantních otázek i připomínek jak k organizaci projektu tak funkčnosti portálu. Pozorně sledoval popisované cíle a záměry. Ptal se na reakce ostatních stran. Aktivně hledal potenciál pro ČSSD. Rozešli jsme se v dobré náladě a s příslibem další schůzky po interním projednání ve vedení strany.

Podpořit zájmy ČSSD prostřednictvím ElectionsMeteru bylo naznačeno.

Matyáš Vitík - ODS

Podle dostupných informací je pan Vitík zástupce tiskového mluvčí ODS a člen mediální sekce ODS.

Pan Vitík dvakrát odmítl náš návrh na schůzku. Při písemném odmítnutí potvrdil, že ví a zná vše, vše je mu taktéž jasné, nemá žádných otázek, nemá zájem o nekomerční neplacenou spolupráci, nemá zájem o občanskou aktivitu typu ElectionsMeter.

Pan Vitík jednoznačně sdělil, že nemá zájem a nepodpoří zájmy ODS prostřednictvím ElectionsMeteru. (Pro nás tak trochu "jiná" reakce, s kterou jsme se zatím ani náznakem nesetkali a to ani u poslanců ODS či krajských manažerů ODS.)

Jana Kašparová - ČMKOS

Podle vizitky: tisková mluvčí ČMKOS (Českomoravské konfederace odborových svazů) a šéfredaktorka časopisu Esondy.

Odbory jsou samozřejmě nepolitická organizace, ale vzhledem k velikosti, počtu členů, sympatizantů a zájmům řešit politická témata jsem je oslovil zcela adekvátně jako alternativní politickou stranu.

Paní Kašparová mne přijala v sídle ČMKOS. Náš rozhovor byl delší a dotkli jsme se společně několika aktuálních politických i společenských témat. Probrali jsme naše cíle a hledali společná dlouhodobě nosná/příbuzná témata, a nacházeli jsme je.

Podporovat nestranný pohled na politiku a její hodnocení považovala paní Kašparová za zajímavé a užitečné i z pohledu zájmů odborů. Domluvili jsme si vzájemnou technickou podporu (výměnu linků), čas probrat možnosti s vedením ČMKOS, další schůzku a zavést sledování veřejné podpory pro Obory a případnou Generální stávku.

Jaroslav Poláček - TOP09

Podle vizitky: volební manažer, zástupce generálního sekretáře

S panem Poláčkem jsme se sešli krátce v hlavním sídle TOP09. Pan Poláček přišel na časově improvizovanou schůzku dobře připraven a již uživatelsky seznámen se základními možnostmi a problematikou ElectionsMeteru. Měl spoustu podnětných a odborných otázek jak vůči zázemí projektu tak i k technickému řešení. Domluvili jsme se na času k vyzkoušení a internímu projednání v rámci vedení TOP09 a na vhodnosti další schůzky.

Podpořit zájmy TOP09 prostřednictvím ElectionsMeteru shledal za velmi pravděpodobné.

Miloslav Ransdorf - KSČM

Dostali jsme vizitku na vedoucí kanceláře pí. Helenu Suchou. Pokud jsme zaznamenali správně je pan Ransdorf PhDr., poslanec Evropského parlamentu, člen KSČM a Evropské sjednocené levice.

Pan Ransdorf nás přijal ve své Pražské kanceláři. Schůzka byla delší než obvykle. Hovořil s námi nečekaně otevřeně o společnosti, problémech, politické korupci, provázanosti lobistů (a byznysu obecně) s politikou, nejisté budoucnosti, možných demonstracích, nutnosti probuzení a aktivace společnosti, českém i evropském kontextu a těžkostech hledání a aplikace nějakých řešení. Projekt ElectionsMeter si nechal ukázat online, prohlédli jsme společně existující profil pana Ransdorfa a krátce se pozastavil nad relativní aktivitou některých pro-komunistických hlasujících.

Podpořit zájmy KSČM nebo své vlastní (k profilu Miloslava Ransdorfa) s využitím projektu ElectionsMeter bylo přislíbeno.

Petr Gazdík - Sarostové a nezávislí

Podle vizitky: předseda strany Starostové a předseda poslaneckého klubu TOP09 a Starostové

S panem Gazdíkem jsme se setkali v jeho kanceláři v poslanecké sněmovně. Zapůsobil na nás velmi svěžím a neobvykle skromným dojmem. Byli jsme limitování časem. Pan Gazdík rychle chápal možnosti projektu a potenciál pro stranu Starostové. Domluvili jsme se na možné spolupráci a vhodnosti další schůzky. Jako bonus nám pan Gazdík ukázal terasu svého poslaneckého klubu s jedinečným výhledem z poslanecké sněmovny. Děkujeme.

Podpořit zájmy strany Starostové a nezávislí s využitím projektu ElectionsMeter bylo přislíbeno.