pondělí 10. října 2011

Konference o financování politických stran

Think-tank CESTA – Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii pořádal ve spolupráci se zastoupením Friedrich Ebert Stiftung v České republice a pod záštitou Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR 6. října celodenní veřejnou konferenci „Financování politických stran a regulace politických kampaní“.

Zúčastnil jsem se a využil příležitosti k navázání kontaktu a upozornění na projekt ElectionsMeter těmto přednášejícím:
- Jiří Pehe, předseda sdružení CESTA
- Mirko Hempel, ředitel Friedrich-Ebert-Stiftung e.V
- Magnus Ohman, politolog, International Foundation for Electoral Systems
- Michal Klíma, politolog, Metropolitní univerzita Praha
- Pavel Šaradín, politolog, Katedra politologie a evropských studií Filosofické fakulty Univerzity Palackého
- Christian Fleck, sociolog, Institut für Soziologie, Sozial und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Karl-Franzens-Universität, Graz
- Grigorij Mesežnikov, politolog, Institút pre verejné otázky, Bratislava
- Karel Müller, politolog a ekonom, Katedra politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické
- Radim Bureš - Transparency international
- Jakub Michálek - Česká pirátská strana

Témata a veřejná diskuze byla vedena v poměrně ostrém kritickém tónu. Padala silná slova na hlavu (ne)odpovědnosti politické reprezentace, provázání politiky s businessem, zastupování zájmu korporací nikoliv občanů, skrytém sponzoringu, tajných šedých či černých fondech, politickou stranou organizovaném obcházení daňových zákonů, a celkově až o mafiánském stylu srovnatelným s latinskoamerickým politicko-businessovým prostředím.

Pro mne osobně byla šokující otevřenost a bezradnost většiny diskutujících odborníků.

sobota 8. října 2011

Setkání z období léta

Poslední 2-3 měsíce jsem neaktualizoval informace o setkání s politikou. Shrnu zpětně pouze ve skratce některá setkání.

Tomáš Jarský - zemský sněm Moravané
Alžběta Plívová - tisková mluvčí TOP09
Věra ŽEŽULKOVÁ - tisková mluvčí KSČM
Jana Trejbalová - asistentka Leoše Hegera MZ ČR
Roman Wimmer - asistent senátora Miroslava Antla
Ivo Toman - ODS náměstek min. dopravy
Roman Línek - KDUČSL náměstek hejtmana
Jana Machová (KONEP)

korespondenční seznámení:
Stanislav Haber - ředitel verejnej mienky LS-HZDS
PhDr. Radek Buben - Ústav Politologie FF UK
prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr. - Univerzita Pardubice, děkan

osobní kontkatky akademická sféra:
prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové (Koordinátor pro vědeckou činnost, Vedoucí katedry informačních technologií)
prof. RNDr. Hana Skalská, CSc. - Univerzita Hradec Králové (Statistika, stochastické modelování, statistická podpora rozhodování, Statistický software)
PhDr. Jan Outlý, Ph.D. - katedra politologie UHK
PhDr. Lukáš Linek, Ph.D - Sociologický ústav AV ČR
doc. Ing. Josef Kotyk, CSc. - Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky