sobota 8. října 2011

Setkání z období léta

Poslední 2-3 měsíce jsem neaktualizoval informace o setkání s politikou. Shrnu zpětně pouze ve skratce některá setkání.

Tomáš Jarský - zemský sněm Moravané
Alžběta Plívová - tisková mluvčí TOP09
Věra ŽEŽULKOVÁ - tisková mluvčí KSČM
Jana Trejbalová - asistentka Leoše Hegera MZ ČR
Roman Wimmer - asistent senátora Miroslava Antla
Ivo Toman - ODS náměstek min. dopravy
Roman Línek - KDUČSL náměstek hejtmana
Jana Machová (KONEP)

korespondenční seznámení:
Stanislav Haber - ředitel verejnej mienky LS-HZDS
PhDr. Radek Buben - Ústav Politologie FF UK
prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr. - Univerzita Pardubice, děkan

osobní kontkatky akademická sféra:
prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové (Koordinátor pro vědeckou činnost, Vedoucí katedry informačních technologií)
prof. RNDr. Hana Skalská, CSc. - Univerzita Hradec Králové (Statistika, stochastické modelování, statistická podpora rozhodování, Statistický software)
PhDr. Jan Outlý, Ph.D. - katedra politologie UHK
PhDr. Lukáš Linek, Ph.D - Sociologický ústav AV ČR
doc. Ing. Josef Kotyk, CSc. - Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Žádné komentáře:

Okomentovat