čtvrtek 16. června 2011

Jan Čechlovský - ODS

První kritická diskuze.

Podle skromné vizitky: Poslanec

S panem poslancem jsme se setkali v krajské kanceláři ODS. Byl velmi otevřený, nečekaně přímo hovořil k jádru věci a byl vřele upřímný. První slova byla "Nemám rád Facebook a podobné internetové projekty, považuji je za neužitečné a kontraproduktivní pro mou práci." Nezpochybňoval přitom tyto moderní technologie jako takové, ale spíše skepticky a pragmaticky popisoval osobní zkušenost, zklamání a jejich nepraktičnost. Hovořil o svém webu, který spravuje a udržuje jako o jediné úlitbě těmto technologiím. Bez velkých okolků mi položil ostré otázky a připomínky "Jak mi Váš projekt pomůže?", "Nemám čas, si hrát s internetem, mám dost starostí i tak.", "Mí voliči jsou Češi a jazykové mutace Vašeho projektu mně ani jim nepomůžou", "Internet k propagaci nepotřebuji, mí voliči mne dobře znají.", "Alternativní průzkum veřejného mínění mne nezajímá, dobře vím co si o mně lidé myslí a jaké problémy je trápí.". Inu upřímně musím přiznat, že mne pan poslanec vyvedl z míry a nachytal nepřipraveného na takové otázky a připomínky.

Za zmínku stojí kvalita a úroveň vybavení krajské kanceláře ODS a stejně tak profesní kvalita pracovníků kanceláře. Celkově nesrovnatelný dojem a atmosféra profesionalizace, kterou jasem zatím u ostatních neviděl.

Pan Čechlovský je mladý energický muž, který nechodí pro upřímné jadrné slovo daleko a jedná sic tvrdě, ale otevřeně. Podařilo se mi vzbudit minimálně alespoň zájem a sympatie i k mému odhodlání a perspektivám ElectionsMeteru a slíbil podpořit ODS v rámci projektu.

Žádné komentáře:

Okomentovat