pátek 24. června 2011

Martin Soukup - ODS

První setkání s primátorskou politikou.

Podle vizitky: Ing., náměstek primátora Hradce Králové

Měli jsme příležitost krátce se setkat v kanceláři p. náměstka. Naše prezentace byla poměrně rychlá a bez okrajových témat. Pan Soukup pozorně poslouchal, reagoval, aktivně zasahoval do prezentace, dotazoval se a zjevně rychle chápal cíle našeho úsilí a možnosti využití pro sebe a pro stranu. Přislíbil pohovořit o projektu s primátorem, svým okolím a zvážit propagovat zájmy své či ODS prostřednictvím projektu ElectionsMeter.

Žádné komentáře:

Okomentovat